"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
Pál apostol Timótesuhoz írott második levele 3,16-17

 

Bibliaóránkat minden csütörtökön 18 órai kezdettel tartjuk a gyülekezeti teremben

 

A bibliaóra, bár istentiszteleti jellegű, mégsem istentisztelet. A bibliaóra egy kötetlen formájú  interaktív alkalom, melynek középpontjában egy bibliai szakasz tanulmányozása, jobb megismerése áll. A célja, hogy a biblia ismeretünk növelése mellett, ki-ki megtalálja a számára szóló személyes üzenetet. Ezáltal hitében, keresztyén életében megerősödhessen, lelkileg feltöltekezhessen.

A bibliaóra fontos része az éneklés, beszélgetés, valamint a közös imádkozás, egymás terhének hordozása.

Ezért Rákosfalván a bibliaóra két részre osztható:

Az első rész tanítói jellegű, amikor a lelkipásztor felolvassa a tanulmányozandó  bibliai szakaszt, és utána magyarázza azt.

A második részben lehetőség van kérdések feltevésére a hallottak, vagy egyéb más témákkal kapcsolatban. Sokszor szó esik ilyenkor a személyesen átélt  örömökről, megtapasztalásokról. A bibliaóra a nehézségeknek és problémák közösségben való megbeszélésének is színtere. Igazi közösség teremtő alkalom.

A bibliaórát közös imádsággal és a lelkipásztor áldásmondásával zárjuk.