Várjuk azon 14. életévüket betöltött fiatalok, valamit felnőtt korúak jelentkezését, akik konfirmálni szeretnének.

A konfirmáció alkalmával a szülők kereszteléskor tett ígérete teljesedik be, amikor az ifjú önként tesz vallást hitéről a gyülekezet színe előtt.

A vallástételt azonban komoly felkészülés, és a konfirmációi vizsga előzi meg.

Azokat is szíves várjuk, akik nem lettek megkeresztelve, Ők a konfirmáció alkalmával részesülnek a keresztség szentségében.

Hirdetjük, senki sincs lekésve, lemaradva semmiről. Várjuk az érdeklődők jelentkezést. Jelentkezni lehet Csenki András lelkipásztornál elektronikus úton, telefonon, vagy személyesen  a hivatali órákban.

Elérhetőségeink a Kapcsolatok menüpont alatt találhatók.