Ez az alkalom, ahogy az elnevezésében is olvasható, idősebb Testvéreket szólítja meg, akik a csütörtök esti bibliaórán már nem tudnak résztvenni. Kéthetenként, kedden délelőtt találkozunk és nagyon szép, egymás hitét erősítő két órát töltünk el együtt.

A bibliaóra két nagyobb egységre osztható. Az első részben a közös éneklés után imádság, majd jellemzően a "Bibliaolvasó kalauz" tematikáját követve igeolvasás, és igemagyarázat következik. A második órában beszélgetés, részben az elhangzott igével kapcsolatos gondolatokról, részben a Testvérek itt tudják megosztani egymással minden élményüket, minden velük történt eseményt. Ezeken a beszélgetéseken jól esik meghallgatni egymást, odafigyelni egymás gondjára, örömére. Új színfoltként került bevezetésre, minden második összejövetelünkön bibliai tartalmú DVD-k, vagy képek vetítése, a közös éneklés és imádság megtartása mellett.

Az alkalmat közös imádsággal és énekléssel zárjuk, megköszönve Urunknak az együtt töltött időt.

A bibliaórát Biszák Ágnes vezeti.