Elnökség
Csenki András Lelkipásztor
Gérczei Zoltán Gondnok

Presbitérium
Czachesz Zsuzsanna
Blastik Henrik
Keresztes Tünde
Kiss István
Mészáros Tibor
Dr. Trombitás Endre

Pótpresbiterek
ifj. Darák Péter
Puskás Artúr

Pénztáros
Biszák Ágnes

Tiszteletbeli presbiterek
Borsy István
Faras József
Fekete Pál