2009. szeptemberében indítottuk meg gyülekezetünkben a keresztény filmklubot, melynek lebonyolítása roppant egyszerű: a résztvevők megnéznek egy filmet, és utána beszélgetnek róla. A filmek zömében nem bibliai témájú vagy a kereszténységről közvetlenül szóló filmek, de természetesen ezek is előfordulnak.

Mitől lesz a filmklub mégis kereszténnyé?
A XXI. század egyik meghatározó tényezője a média. A sok televízió-csatorna, a mozik hihetetlen mennyiségű – és hihetetlen technikával elkészített – műsorral, filmmel látnak el minket. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy nem tanultuk meg ezt a sok információt értelmezni, szűrni, helyén kezelni. Sok keresztény ezért egyenest az ördögtől valónak tartja a mozit, vagy legalábbis azokat a filmeket, melyek nem bibliai személyekről, vagy a kereszténységről szólnak. Tény az, hogy a filmek egy részénél – és korunk filmjeinél főleg – előtérbe kerül az öncélú trágárság, túlzott szex és erőszak. De tudomásul kell venni, hogy a film egy eszköz, amit meg lehet tölteni hasznos és építő, illetve meg lehet tölteni romboló, destruktív gondolatokkal is. Meg kell tanulnunk keresztény értékrendünk mérlegén megvizsgálni ezeket a filmeket, és ahogy Pál mondta a thesszalonikaiakhoz írt első levelében: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg”

A filmklub célja kettős:
1. Az Úr Jézus nem akart kivenni minket a világból, hanem azt akarta, hogy éljünk a világban – természetesen nem a világ szerint – és hirdessük az Ő dicséretét minden eszközt megragadva. Így a filmek és az alkalmak – nem direkt módon – az Ige hirdetését szolgálhatják.

2. A megtért keresztények a filmeken keresztül megtanulhatják, hogyan lehet a világból jövő ingerekre megfelelően reagálni.

A fentiek mentén elindulva jött létre gyülekezetünkben a filmklub. Jó látni, hogy rövid idő alatt kialakult egy kisebb közösség, ahol idősebbek és fiatalabbak együtt tudunk gondolkodni a látottakról. A filmek kiválasztása során arra törekszem, hogy egyszerre feleljen meg annak az igénynek, hogy érdekes és értékes filmalkotás legyen, de egyúttal a film legyen alkalmas arra, hogy az élet fontos kérdéseiről gondolkozzunk. Fontosnak tartom, hogy bármi, ami az Isten házában történik, az Úr dicsőségére történjen, ezért a filmklub elmaradhatatlan része az igeolvasás és imádkozás. Az alkalom is mindig úgy van meghirdetve, hogy a filmet egy igéhez kapcsoljuk.

Az alkalmak minden hónap utolsó hétfőjén este 6 órától kezdődnek, ez alól kivétel a decemberi és az egyik tavaszi hónap, melyet szombat délután családi mozi keretében tartunk. Itt olyan filmeket vetítünk, melyeket gyermekek is szívesen megnéznek. (Nyári hónapokban szünetet tartunk)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Az alkalmat Kiss István presbiter szervezi és moderálja.